Spotkania regionalne PIP W Olsztynie i Toruniu

Pierwsze w tym roku spotkania regionalne Polskiej Izby Paliw Płynnych już za nami. 2 października br. spotkaliśmy się z przedstawicielami branży paliwowej w Olsztynie, a 3 października br. w Toruniu.

Spotkaniom towarzyszyła dyskusja o aktualnych problemach związanych z bieżącą sytuacją na rynku paliwowym. Wzięli w niej udział zaproszeni przedstawiciele regionalnych urzędów m.in.: reprezentujący Urząd Dozoru Technicznego, Okręgowe Urzędy Miar, Wojewódzka Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, Urzędy Celno-Skarbowe, Izby Administracji Skarbowej, Komendy Wojewódzkie Policji.

Każdy z uczestników spotkania miał okazję wziąć udział w dyskusji problemowej, której efektem było wyjaśnienie wielu nurtujących wątpliwości. Rozmawiano m.in. o naziemnych zbiornikach do magazynowania oleju napędowego na potrzeby własne użytkownika, kontrolach i monitorowaniu transportu materiałów niebezpiecznych, zgłoszeniach SENT, SENT LOO, badaniach VRS, wystawianiu faktur do paragonów z NIP-em, badaniach jakości paliw na stacjach, legalizacji odmierzaczy.  

Warsztaty szkoleniowe obejmujące ostatnie zmiany i nowelizacje przepisów prawa w zakresie ustaw i rozporządzeń prowadził mec. Adam Toczyski. Omówił m.in. takie tematy jak: mechanizm podzielonej płatności VAT (tzw. split payment); faktura VAT, a NIP na paragonie; zmiany w Prawie energetycznym; kolejne zmiany w SENT – zaawansowana rejestracja na PUESC, SENT na olej opałowy, SENT na gaz; koncesje i wnioski o kody CN, opłaty opakowaniowe, tzw. podwójne opłaty koncesyjne.

Partnerem spotkania regionalnego w Olsztynie była spółka FALCO, której serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji naszej konferencji.

Przed nami spotkania w Lublinie (9 października) i Krakowie (10 października) szczegóły:

http://paliwa.pl/konferencje-spotkania/kalendarium

Więcej informacji w najbliższym wydaniu "Paliw Płynnych".