Hurt Łęgajny 89 514 45 26     Hurt Elbląg 55 233 60 00     Biuro Zarządu .: 89 533 34 80, email: falco@falco.pl

Sent opałowy możliwe odroczenie terminu wejscia przepisów

Szanowni Państwo,

 

21 marca 2020 r. został opracowany pierwszy projekt nowelizacji niedawnej specustawy ws. COVID-19, nazywany potocznie Tarczą Antykryzysową. Projekt jest niezwykle obszerny, niemniej z perspektywy branży paliwowej, najbardziej istotnym elementem wydaje się propozycja przesunięcia terminów obligatoryjnego stosowania przepisów dot. tzw. SENT OPAŁOWEGO – zmiana art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1556).

 

Zgodnie z projektem, obligatoryjnie nowe zasady SENT i akcyzy wobec paliw opałowych miałyby być stosowane od 1 września 2020 r. r. (a nie jak dotychczas zapowiadano do 1 kwietnia 2020 r.).

 

 

Tym samym jeśli projekt wejdzie w życie - możliwe będzie stosowanie dotychczasowych regulacji (papierowych oświadczeń, zestawień oświadczeń przekazywanej w wersji papierowej oraz „standardowych” zgłoszeń SENT) przynajmniej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Prezentowane powyżej rozwiązania wciąż są na etapie projektu ustawy, mogą zostać zmienione lub doprecyzowane.

 

Z poważaniem,

Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Sp.j.

 

Materiały przygotowano we współpracy z

KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.