Hurt Łęgajny 89 514 45 26     Hurt Elbląg 55 233 60 00     Biuro Zarządu .: 89 533 34 80, email: falco@falco.pl

Sent opałowy odroczenie terminu rejestracji do PUESC

W dniu 31 marca 2020 r. Sejm RP przyjął tzw. tarczę antykryzysową, w skład której wchodzi m.in. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana już w Dzienniku Ustaw:
 
 
W art. 60 tej ustawy przewidziano przedłużenie możliwości stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie akcyzy oraz tzw. ustawy SENT w odniesieniu do paliw opałowych do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Oznacza to przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania przepisów dot. tzw. SENT OPAŁOWEGO – zmiana art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1556).
Tym samym obligatoryjnie nowe zasady SENT i akcyzy wobec paliw opałowych miałyby być stosowane od 1 września 2020 r. r. (a nie jak dotychczas zapowiadano do 1 kwietnia 2020 r.).
 
 
Z poważaniem,
Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Sp.j.