WYKAZ - ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ENERGETYCZNE - SIERPIEŃ

W celu wypełnienia obowiązków ustawowych, o których mowa wart. 4ba ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne Spółka Falco przedstawia wykaz przedsiębiorstw energetycznych dla których świadczyło usługę magazynowania paliw na terminalu paliw w Łęgajnach, ul. Kasztanowa 7 w ciągu ostatnich 12 miesięcy.