O NAS

Firma Falco spółka cywilna została utworzona w roku 1991 przez Andrzeja Mazurkiewicza, obecnego Prezesa Rady Wspólników. Po okresie dziesięcioletniej działalności tj. w roku 2001 wspólnicy przekształcili ją w spółkę jawną. Od początku przedmiotem działania był handel w zakresie:

  • produkty naftowe,
  • płyny eksploatacyjne,
  • akcesoria.

transport

Działalność była prowadzona w wynajmowanych pomieszczeniach i przy użyciu dzierżawionego sprzętu. Współpraca z wieloma dużymi krajowymi kontrahentami wpłynęła na dynamiczny rozwój i Spółka stała się zauważalnym podmiotem gospodarczym na rynku regionalnym.

Realizując główne cele tj. zaspokojenie potrzeb wysoce wymagającego Realizując główne cele tj. zaspokojenie potrzeb wysoce wymagającego rynku pod względem jakości i ochrony środowiska zrealizowano i dalej realizuje się szereg zadań inwestycyjnych. W szczególności zakupiono i w znacznej części już zmodernizowano bazę paliwową z bocznicą kolejową. Zmodernizowana część bazy paliw spełnia już wszystkie warunki pozwalające na prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska. W dotychczasowym okresie działalności zakupiono pięć stacji paliw położonych w miejscowościach: Wilkasy, Rozogi, Łęgajny, Piecki, Elbląg. W chwili zakupu stacje te znajdowały się w złym stanie technicznym. Wykonane w nich inwestycje stworzyły je przyjaznymi dla środowiska, podniesiono ich estetykę oraz poprawiono warunki pracy załóg tych stacji. Dla podniesienia efektywności działania utworzono dział transportu, który wyposażono w specjalistyczny, nowoczesny tabor samochodowy dostosowany do transportu paliw. W roku 2007 zakupiono stację paliw w Soplach, którą od razu poddano modernizacji. Wymieniono zbiorniki paliwa i zainstalowano nowoczesne urządzenia do dystrybucji paliw. Stacja ta jako pierwsza spełniała wymagania określone prawem w zakresie ochrony środowiska.. W latach 2007 ÷ 2010 we wszystkich stacjach paliw zainstalowano systemy odzysku par benzyn, które wyeliminowały zanieczyszczenie środowiska podczas napełniania zbiorników stacji oraz zbiorników pojazdów . W roku 2010 zmodernizowano stację paliw w Rozogach. Wymieniono tam zbiorniki paliwa na dwupłaszczowe, zainstalowano wymagany monitoring wycieków i przepełnienia zbiorników, zainstalowano nowoczesne dystrybutory oraz wybudowano nowy obiekt poprawiający warunki obsługi klienta i warunki pracy załogi. W latach 2006 ÷ 2009 na terminalu paliw zainstalowano system oddolnego napełniania cystern, który całkowicie eliminuje przedostawanie się par benzyn do atmosfery oraz pozwala na przyśpieszenie procesu napełniania cystern.

Przełomowym rokiem w działalności spółki jest rok 2011, w którym w pozyskanych wcześniej i zmodernizowanych obiektach, w drugim kwartole uruchomiono serwis samochodów osobowych i dostawczych oraz autoryzowany serwis samochodów ciężarowych MAN.