POLITYKA ZSZ

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
FALCO MAZURKIEWICZ i wspólnicy SP.J.

Firma Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Sp. j. specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw ciekłych, gazowych i innych produktów ropopochodnych oraz w świadczeniu usług motoryzacyjnych. Firma została utworzona w 1991 roku przez Andrzeja Mazurkiewicza obecnego Prezesa Rady Wspólników. Od chwili powstania Spółka dynamicznie rozwija się, aby sprostać potrzebom wysoce wymagającego rynku. Potencjał ekonomiczny i odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza, która dysponuje pełnym zakresem informacji dotyczących parametrów technicznych oferowanych przez firmę produktów i usług, pozwala na profesjonalną współpracę z klientami. Kompleksową obsługę  klientom firma może zapewnić oferując cały asortyment paliw, własny terminal paliwowy, specjalistyczny tabor samochodowy pozwalający na szybką realizację zamówień oraz wyposażoną w nowoczesne urządzenia stację serwisową.

Dążymy do tego, aby:

Stać się liderem branży paliwowej  w rejonie Polski Północno-Wschodniej,
pod względem udziału rynkowego, jakości w obsłudze klienta,
reputacji i rozpoznawalności.

Aby sprostać temu wyzwaniu firma Falco Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymogami międzynarodowych norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, co wiąże się z ciągłym doskonaleniem i realizacją głównych celów firmy, którymi są:

  • utrzymanie i umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez świadczenie usług o najwyższej jakości, fachowości i rzetelności.
  • magazynowanie i dystrybucja prowadzona zgodnie z wszystkimi wymogami prawa, rzetelnie i terminowo  wywiązując się z wszelkich zobowiązań.
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej poprzez systematyczne szkolenia personelu.
  • tworzenie klimatu pracy zespołowej, wszczepienie indywidualnej odpowiedzialności pracownika za jakość świadczonych usług oraz identyfikację pracownika z firmą.
  • nieustanne dążenie do ulepszania, rozwoju i doskonałości technicznej.
  • dołożenie wszelkich starań, aby transport i składowanie paliw odbywały się z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska.
  • dążenie do ciągłego doskonalenia technik związanych z procesem ochrony środowiska, w celu zminimalizowania ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.
  • działanie zgodne z wszelkimi wymaganiami instytucji zajmujących się ochroną środowiska, w tym również przestrzeganie uregulowań prawnych, z uwzględnieniem wymagań klientów Spółki, społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron.

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Spółki, zapewniam, iż Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, rozumiana, popierana i przestrzegana oraz jest publicznie dostępna. Zobowiązuję siebie i wszystkich pracowników do realizacji głównych celów Spółki w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania tak, aby jakość świadczonych przez nas usług była na, jak najwyższym poziomie przy pełnej ochronie środowiska. Świadomość nieustannie zwiększających się wymagań naszych klientów, mobilizuje nas do tego, aby być zawsze krok przed konkurencją.

Olsztyn marzec 2013 rok.