POLITYKA ZSZ

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO

Spółka Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw ciekłych, gazowych i innych produktów ropopochodnych oraz w świadczeniu usług motoryzacyjnych we współpracy z partnerem biznesowym MAN. Firma została utworzona w 1991 roku przez Andrzeja Mazurkiewicza obecnego Prezesa Rady Wspólników. Od chwili powstania Spółka dynamicznie rozwija się, aby sprostać potrzebom wysoce wymagającego rynku. Potencjał ekonomiczny i odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza, która dysponuje pełnym zakresem informacji dotyczących parametrów technicznych oferowanych przez firmę produktów i usług, pozwala na profesjonalną współpracę z klientami. Kompleksową obsługę klientom firma może zapewnić oferując cały asortyment paliw, własny terminal paliwowy, specjalistyczny tabor samochodowy pozwalający na szybką realizację zamówień oraz wyposażoną w nowoczesne urządzenia stację serwisową MAN.

Dążymy do tego, aby:

Stać się liderem branży paliwowej oraz w zakresie świadczonych usług motoryzacyjnych w rejonie Polski Północno-wschodniej,
pod względem udziału rynkowego, jakości w obsłudze klienta, reputacji i rozpoznawalności.

 

Aby sprostać temu wyzwaniu firma Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z wymogami międzynarodowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, co wiąże się z ciągłym doskonaleniem i realizacją głównych celów firmy. Spółka zobowiązuje się do:

  • utrzymania i umocnienia swojej pozycji na rynku poprzez świadczenie usług o najwyższej jakości, fachowości i rzetelności.

  • zagwarantowania klientom usługi rzetelnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami

  • zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej poprzez systematyczne szkolenia personelu.

  • tworzenia klimatu pracy zespołowej, wszczepienie indywidualnej odpowiedzialności pracownika za jakość świadczonych usług oraz identyfikację pracownika z firmą.

  • prowadzenia analizy ryzyka i szans w odniesieniu do procesów biznesowych oraz wykorzystania wyników analizy do zarządzania procesami w tym procesami związanymi z aspektami środowiskowymi

  • nieustannego dążenia do ulepszania, rozwoju i doskonałości technicznej.

  • systematycznego identyfikowania zagrożeń, analizowania ich i podejmowania niezbędnych działań.

  • podejmowania działań zmierzających do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe

  • działania zgodnego ze wszelkimi wymaganiami instytucji zajmujących się ochroną środowiska, w tym również przestrzeganie uregulowań prawnych, z uwzględnieniem wymagań klientów Spółki, społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron.

  • spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia ZSZ zgodnego z normami EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015

 

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Spółki, zapewniam, iż Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, rozumiana, popierana i przestrzegana oraz podawana jest publicznie dostępna. Zobowiązuję siebie i wszystkich pracowników do realizacji głównych celów Spółki w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania tak, aby jakość świadczonych przez nas usług była na, jak najwyższym poziomie przy pełnej ochronie środowiska. Świadomość nieustannie zwiększających się wymagań naszych klientów, mobilizuje nas do tego, aby być zawsze krok przed konkurencją.

 

z dnia 30.05.2018 Prezes Zarządu