Hurt Łęgajny 89 514 45 26     Hurt Elbląg 55 233 60 00     Biuro Zarządu .: 89 533 34 80, email: falco@falco.pl

RODO

Administrator danych : Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy 10-602 Olsztyn ul 5 Wileńskiej Brygady AK 28 tel. 89 5333480

Inspektor ochrony danych osobowych : Zarządzeniem Prezesa Rady Wspólników  z dnia 23.05.2018 odstąpiono od powołania  inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mail-owo: rodo@falco.pl

 

Osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym proszone są o załączenie w przesyłanym lub dostarczanym osobiście CV, podpisanej  poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz zapoznanie się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną

 

 

Klauzula zgody kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

/______________________/

Podpis kandydata

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy Sp. J., 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 28

2) kontakt z działem Ochrony danych osobowych – RODO@falco.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji ogłoszonych przez administratora.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.